ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Rozumíte svým pojistkám? Dávají vám smysl? Kryjí opravdu efektivně Vaše závazky? Nebo v nich máte sjednáno např. pouze krytí rizik spojených s úrazy či denní dávky v neschopnosti na 100 Kč denně? Pokryje tato denní dávka Vaše výdaje v případě pracovní neschopnosti? Máte v pojistce zproštění od placení pojistného? Jste dobře pojištěni na tzv. velká rizika (invalidita, trvalé následky úrazu s progresí a pamětí a závažná onemocnění s pamětí), která by znamenala opravdový problém? Ptal se Vás poradce na to, jaké máte výdaje a další závazky, jestli máte rezervy či pasivní příjem nebo například na to, jestli se třeba potápíte nebo mezi Vaše vášně patří horolezectví, letectví, motorka či jiný rizikový sport? Uvedli jste do návrhu smlouvy, s čím se léčíte, nebo to po Vás nikdo nechtěl vědět?

Tyto a mnohé další otázky byste si měli pokládat, chcete-li zjistit, jestli peníze, které dáváte do pojistky, investujete efektivně nebo zbytečně. Pokud jste něco zatajili nebo zapomněli uvést, může se Vám stát, že Vám pojišťovna bude plnění za nahlášenou pojistnou událost krátit nebo odmítne plnit úplně. Obecně totiž nelze pojistit něco, s čím už člověk potíže má před vstupem do pojištění. Pojišťovna by měla mít možnost předem zhodnotit Vaše rizika i např. vzhledem k adrenalinovým sportům, kterým se věnujete, nebo k míře Vašeho kuřáctví.

Jste jako živitelé rodiny pojištěni? Nebo máte závazky ve formě finančních půjček a dětí a stále "běháte po světě pojistně obnaženi"?
Co by se stalo, kdybyste vypadli ze zdravotních důvodů z pracovního procesu, máte pro takové nenadálé situace vytvořenou finanční rezervu? Co by se stalo s Vaší rodinou, kdybyste zemřeli?  

Utáhla by manželka na mateřské dovolené i hypotéku, nebo by se musela s dětmi rychle stěhovat, protože by nebyly finanční prostředky na splátky? Poradil by si Váš manžel s výchovou dětí a veškerými Vámi zajišťovanými organizačně-logistickými úkoly, kdybyste vážně onemocněla nebo náhle odešla z tohoto světa?
 
Dopřejte si život bez dotěrných obav, co by bylo kdyby.

Žít v obavách je nezdravé. Správně sestavená pojistka Vám i Vašim nejbližším vrátí klid, tak proč její sjednání dál odkládat? Nečekejte a informujte se ještě dnes, jestli můžete stále získat slevu 33% na pojištění dospělých a dětí.

Zajímejte se o to, co platíte.      
 
Skutečně jsou velké rozdíly mezi pojišťovnami, pojistnými podmínkami i jejich produkty, ale také mezi lidmi, kteří tohle všechno nabízejí. Tak jako v jiných oblastech i tady uděláte nejlépe, když zajdete tam, kde se specializují a nepokoušejí se nabízet všechno. Když zajdete někam, kde Vám Vaše pojistky analyzují, srozumitelně vysvětlí a nebudou Vás nutit je za každou cenu zrušit. Podívejte se na reference našich klientů, kteří už s námi kvůli úrazu nebo nemoci mají zkušenost kompletní.

Pokud se Vás někdo pokoušel přimět zrušit stávající smlouvy, bylo to rozumné řešení? Vyplnil s Vámi nejdřív zdravotní dotazník? Jestli ne, měla by Vám blikat červená kontrolka a měli byste se zamyslet, jaké motivy ho k tomu vedly. Pakliže jste totiž již prodělali nějaký úraz, nemoc nebo se začali s něčím léčit, v nové smlouvě to budete mít s největší pravděpodobností ve výlukách z pojištění. Ještě horší situace může nastat, když Vám někdo smlouvu zruší a zdravotní dotazník k nové pojistce pozmění, aby měl obchod jistý a neutekla mu provize. Víte, co se může stát v budoucnu Vám? V případě, že budete žádat o pojistné plnění za úraz nebo nemoc související se zdravotními potížemi, které jste měli již před tímto novým pojištěním a úmyslně je zatajili, nejen že pojišťovna pravděpodobně odmítne plnit, v závažných případech se může dokonce stát, že Vám smlouvu i vypoví kvůli pokusu o pojistný podvod.
Dovolím si jednu radu, protože nešťastných příběhů už jsem slyšela opravdu hodně. Než zrušíte na radu nějakého pseudoodborníka smlouvu, kterou roky platíte, zastavte se a analyzujte, proč Vám ji ten člověk chce zrušit. Dost často jsou totiž tímto nicnetušící lidé poškozováni. Čas Vám nikdo nevrátí a zdravotní záznamy také nevymaže...

Češi patří mezi národy milující sporty. Lyžujete? Potápíte se? Jezdíte na motorce nebo děláte jiný rizikový sport? Ví o Vašich aktivitách pojišťovna, u které jste pojištěni? Měla by, i v případě sportů totiž platí, že pojišťovna může krátit plnění nebo neplnit, protože jste jí nenahlásili všechna rizika. Z našich pojistných hlášení ale vyplývá, že člověk nemusí ani dělat nic rizikového na to, aby byl ohrožen. Jeden náš klient přecházel přes přechod pro chodce, když ho srazilo auto ve vysoké rychlosti. Jako zázrakem přežil, ale dlouho se musel léčit z mnohačetných zranění. Několikamilionová finanční kompenzace, kterou od naší Pojišťovny obdržel, mu zajistila nejen kvalitní léčbu ale i hezké plány na důchod.

To, jestli je pojistka smysluplně nastavena, záleží na mnoha faktorech. Zjistěte, co platíte. A zjistěte to včas. Předejdete tím zklamání a zbytečným problémům.


Sjednejte si informační schůzku a analýzu smluv zdarma ještě dnes.

Pamatujte: Pojištění je jako airbag, každý ho má, nikdo ho netouží vyzkoušet, ale když musí, je zcela zásadní, aby fungoval!

Kontaktní formulář

Jsou velké rozdíly mezi pojišťovnami,
jejich produkty i poradci.
Zjistěte včas, co platíte.