FIREMNÍ BENEFITY A SKUPINOVÉ POJIŠTĚNÍ

Naše pojišťovna patří mezi přední poskytovatele zaměstnaneckých benefitů na světě a náš tým již spravuje množství menších i větších firem. S firemními klienty udržujeme dobré vztahy jako s individuálními klienty a poskytujeme jim stejně kvalitní servis. Zastáváme totiž názor, že dobré vztahy s klienty a důsledný servis jsou základem spokojenosti na obou stranách. Firemní pojistky jsou velice důležitou ochranou zaměstnanců i zaměstnavatelů, protože na každém článku týmu záleží a každý výpadek se odrazí na výsledcích.

Máte pojištěny klíčové osoby ve firmě? 
Co byste dělali, kdyby někdo z nich vážně onemocněl, dlouhodobě se s nemocí potýkal na nemocenské a pak zemřel? Opravdu byste ho v tom s jeho rodinou nechali samotného? Nebo byste z morálních důvodů sáhli na čistý zisk firmy a vyplatili jim nějaké peníze na léčbu případně jako solidární výpomoc po ztrátě jednoho z živitelů rodiny? Kolik by to bylo?


Do této situace se dostal jeden z našich klientů, protože sebe a svoji rodinu pojistil, ale zaměstnance si pojistit nenechal. Jenže pojištění se zpětně sjednat nedá, a tak musel sáhnout na čistý zisk firmy. Nechtěl totiž poškodit její jméno.

Naši kolegové vypracovávali pro tuto firmu následně finanční rozvahu, ze které vzešlo, že by za pojištění zaplatila firma za pět let ještě méně, než jednorázově vyplatila pozůstalým. Rozdíl je v tom, že pojistné by si firma mohla dát do nákladů a odečíst ze základu daně. Pojištění by majitel firmy mohl zaměstnancům nabídnout jako benefit, protože většina lidí si platí individuální pojistky a ve skupinové smlouvě by to pro ně bylo výhodnější. Zajímavé je, že statisticky se ve firmách s podobným zaměřením stávají vážné úrazy jednou za pět let. Pojistka je tedy velmi efektivním firemním nákladem.
 
Informujte se o výhodných možnostech skupinového pojištění, do kterého můžete zahrnout i sebe a svoji rodinu a dokonce také rodiny svých zaměstnanců. Uděláme Vám nabídku přesně pro Vaše potřeby, vše Vám srozumitelně vysvětlíme a po celou dobu pojištění o Vás a Vaše zaměstnance budeme pečovat.

Vězte, že jsou velké rozdíly mezi pojišťovnami, jejich produkty i mezi těmi lidmi, kteří je nabízí. Každou práci lze dělat dobře nebo špatně. My jsme se rozhodli dělat svoji práci dobře a je pro nás více posláním než pouhým zaměstnáním.  Přečtěte si reference těch, kteří si nás už kvůli úrazu nebo nemoci vyzkoušeli.


SHRNUTÍ

Proč bych měl jako majitel firmy uvažovat o sjednání skupinové pojistné smlouvy?
 
  • Uzavřením pojistné smlouvy získáte atraktivní benefit pro své zaměstnance, který vám pomůže vyniknout na stále více konkurenčním trhu práce. Podpora individuálního životního nebo úrazového pojištění jako benefit se již u českých zaměstnavatelů objevuje, nicméně skupinové pojištění je ještě výhodnější. V početnějších skupinových smlouvách, získáváte navíc Vy i Vaši zaměstnanci možnost pojistit si svoje rodinné příslušníky nebo využívat celé řady speciálních asistenčních služeb (například služby zámečníka, instalatéra apod.).
  • Sjednáním skupinového pojištění chráníte nejen peníze svojí firmy, ale také její dobrou pověst. V případě, že se něco stane, nemusíte pro prostředky na odškodnění sahat do čistého zisku firmy. Se ztrátou nebo zraněním důležitého zaměstnance vznikají majitelům firem neplánované náklady.
  • Zajímavá je také daňová stránka produktu: skupinové pojištění je totiž nákladová položka, kterou je možné zahrnout do výdajů a odečíst ze základu daně.
  • Obrovskou výhodou je jednoduchá administrativa. Samotní zaměstnanci si nemusejí dělat s ničím starosti.
  • Každé pojištění nastavujeme individuálně, s ohledem na Vaše skutečné potřeby. Chcete pojistit všechny zaměstnance nebo pouze část či je rozdělit do skupin (například management a fyzicky pracující zaměstnance s rozdílnými připojištěními i pojistnými částkami)? Nic není problém. Projdeme s vámi aktuální situaci a pomůžeme Vám najít to nejlepší řešení.
  • Mezi výhodami stojí za zmínku určitě také celosvětová platnost (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) a nezkoumání zdravotního stavu od 10 pojištěných lidí výš.
  • Minimální roční pojistné je 30.000 Kč a minimální počet pojištěných zaměstnanců je z důvodu výhodnějších cen a nezkoumání zdravotního stavu stanoven na 10.
  • Náš poradce je s vámi neustále ve spojení a pomáhá vám řešit veškeré administrativní úkony týkající se vaší skupinové pojistky tak i pojistných událostí.
  • Vaše firma také může každému zaměstnanci přispívat na starobní důchod, a to až 50.000 Kč ročně. Danou sumu si odečte ze základu daně jako daňově uznatelný náklad.
  • Pro zaměstnance je lákavé, že ve skupinovém pojištění dosáhnou na vyšší pojistné částky za méně peněz než v případě individuálního pojištění, případně si svoje pojištění díky tomuto benefitu velice levně, ale zato efektivně rozšíří.
 
 

Kontaktní formulář

Jsou velké rozdíly mezi pojišťovnami,
jejich produkty i poradci.
Zjistěte včas, co platíte.